Resultater og erfaringer fra Social StartUp

Social StartUp har skabt gode sociale og økonomiske resultater for de deltagende socialøkonomiske virksomheder. Desuden har programmet bidraget til helt ny viden og erfaring omkring beskæftigelsen af socialt udsatte. Herunder kan du læse en sammenfatning af de resultater, viden og erfaring Den Sociale Kapitalfond har gjort sig under de fem runder af Social StartUp.

De foreløbige økonomiske og sociale resultater pr. maj 2017 er beregnet på baggrund af de 20 virksomheder, der har deltaget i runde 1 – 5 af Social StartUp – herunder både yngre iværksættervirksomheder og særligt social ansvarlige virksomheder.

Økonomiske og sociale resultater

  • En gennemsnitlig stigning i omsætningen på ca. 16 pct.
  • En samlet stigning i årsresultatet på knap 40 pct.
  • Virksomhederne har samlet set haft en stigning på knap 35 udsatte ledige i job, og samlet set er medarbejderne steget med 20 pct.
  • Jobskabelse i de yngre iværksættervirksomheder er stigende.

Erfaringer

Det tætte samarbejde mellem virksomhederne og teamet bag Social StartUp har resulteret i metodiske erfaringer og erfaringer i forhold til de udfordringer, som virksomhederne står over for i arbejdet med at etablere en ny virksomhed og skabe job til udsatte ledige. Gennem strukturerede interviews og spørgeskemaer har Den Sociale Kapitalfond løbende lavet interne evalueringer til videreudviklingen af acceleratorforløbet.

I hovedtræk kan disse erfaringer koges ned til at:

  • De bedste sociale iværksættere udvælges bl.a. på baggrund af en grundig gennemgang af virksomhedens forretningsmodel, stærke og svage sider, muligheder og udfordringer samt strategi.
  • Budgettering og økonomistyring er essentielt.
  • Strategisk afsætning skaber vækst og arbejdspladser.
  • Rekruttering gennem kommunen kræver vejledning og hårdt arbejde.
  • Én til én forretningsudvikling er altafgørende.

For at sikre, at viden og erfaring bliver delt, har Den Sociale Kapitalfond udarbejdet en rapport, hvori ovenstående er uddybet. Du kan læse hele rapporten ved at klikke på billedet herunder.

Klik på billedet for at læse hele rapporten