Midtvejsevaluering

Social StartUp blev midtvejsevalueret eksternt af Damvad Analytics, hvis rapport viser, at deltagerne oplevede en hurtig udvikling af deres virksomhed samt et skærpet fokus.

Deltagerevaluering

Bootcamp giver større viden om at drive virksomhed
Evalueringen finder, at Den Social Kapitalfond lykkes med at ’gøre mere for flere’. Evalueringen finder, at deltagerne i Bootcamp’en har fået en større viden om at drive en socialøkonomisk virksomhed, og at virksomhederne har udviklet sig hurtigere, end hvis deltagerne ikke havde deltaget i programmet.

Acceleratorprogrammet sikrer hurtigere udvikling
I tillæg til ovenstående finder evalueringen, at acceleratorprogrammet giver deltagerne yderligere viden, som har positive effekter for virksomhederne, bl.a. bedre prioritering af virksomhedens udfordringer, vigtigheden af et bredt og sundt netværk til kommunen og andre insitutioner samt mere klarhed omkring virksomhedens sociale profil. Evalueringen finder, at deltagerne i acceleratorprogrammet i høj grad gennemgår en udvikling, som sker hurtigere, end hvis de ikke havde deltaget.

Flere beskæftigede og større netværk
Flere af deltagerne beretter endvidere, at deres virksomheder beskæftiger flere end de selv vurderer at have gjort, hvis de ikke havde deltaget. Desuden har deltagerne tilegnet sig et professionelt netværk samt en viden om at beskæftige socialt udsatte, som de ikke havde fået uden deltagelse i SSU.

Videreudviklingsforløb fortsætter den positive udvikling
Videreudviklingsforløbet er ikke afsluttet endnu, men deltagerne forventer:

  • At fortsætte den positive udvikling gennem stadig, og i nogle tilfælde forøget, sparring.
  • At strømline virksomhederne yderligere og derved gøre dem mere attraktive for eksterne investorer.

Evalueringen finder at det, på baggrund af beretninger fra deltagerne i SSU1, er sandsynligt, at ovenstående vil opnås.

Interessentevaluering

Interessenter positive over for SSUs rolle og ambition
De ni interessenter, der kan betragtes som frontløbere på området i Danmark er i høj grad positive overfor SSUs overordnede indhold og ambition. Interessenterne vurderer i lighed med deltagerne, at SSU har stor effekt for de deltagende virksomheder. Endvidere vil interessenterne gerne udbygge deres samarbejder med SSU. Endelig finder interessentevalueringen, at SSU og Den Sociale Kapitalfond generelt varetager en afgørende rolle i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

 

Klik på billedet for at læse hele rapporten