Forretningsudvikling af sociale virksomheder

I perioden 2014-2016 er i alt 20 virksomheder blandt flere hundrede ansøgere udvalgt til at gennemføre accelerator-forløbet. I de første forløb deltog især helt nye sociale iværksættere, og siden har mere modne virksomheder deltaget for at starte deres sociale model op.

Ud over at have tilknyttet sin egen forretningsudvikler i ca. seks måneder, har deltagerne også fået undervisning af nogle af Danmarks største kapaciteter inden for strategi, organisationsudvikling, drift, salg og marketing, samt udvikling af sociale modeller og samarbejde med kommuner. Efter seks måneder er virksomhederne blevet tilbudt mentorforløb eller har fået etableret advisory board eller bestyrelse. Udvalgte virksomheder har fået et forlænget forløb, hvor de har beholdt deres forretningsudvikler op til 12 måneder.

Hver runde af Social StartUp består af tre forløb, der følger hinanden med det formål at sikre, at der kan investeres tid og ressourcer i de virksomheder, der har størst potentiale:

  1. Intensivt udvælgelsesforløb med opstartsbootcamp af 3 dages varighed.
  2. Herefter udvælges 4-5 teams til at deltage i yderligere seks måneders acceleratorforløb med én til én sparring med forretningsudvikler.
  3. De virksomheder med størst potentiale for social og økonomisk vækst, får yderligere 12 måneders videreudviklingsforløb.

Intensivt udvælgelsesforløb – fokus på forretningsmodellen

Inden de endelige virksomheder er blevet udvalgt til acceleratorforløbet har en gruppe af ansøgningspuljen deltaget i et ansøgningsforløb, hvor de er blevet interviewet og har deltaget i en opstarts bootcamp.

Den Sociale Kapitalfond har set et behov hos virksomhederne for at arbejde med deres forretningsmodel, som hos de yngste iværksættervirksomheder slet ikke har været udviklet. Hertil har Den Sociale Kapitalfond valgt at arbejde med Social Business Model Canvas , der skaber en ramme for virksomhedens kommercielle forretningsmodel og samtidig inkluderer den sociale dimension.

Resultatet af at arbejde med Social Business Model Canvas er at virksomhederne har fået et billede af hvordan deres forretning er bygget op, hænger sammen og hvor de skal lægge deres fokus i det efterfølgende acceleratorforløb. Det er SKF’s oplevelse at virksomhederne senere hen har brugt modellen til at strukturere deres arbejde. Social Business Model Canvas har også været brugt som springbræt til at arbejde videre med andre værktøjer som SWOT og TOWS – analyser og 100 dages plan.

Fordelene ved at lave et intensivt udvælgelsesforløb er :

  • At det skaber et indblik i virksomheden og ledelsen, der skal drive virksomheden,
  • Muligheden for at vurdere virksomhedens kommercielle, sociale og team potentiale,
  • At det givet et indblik i, hvordan virksomhederne kan arbejde med værktøjerne – også selvom de ikke udvælges til det endelige acceleratorforløb.

Accelleratorforløb

Efter udvælgelsesforløbet får de deltagende virksomheder tilknyttet en personlig forretningsudvikler. Desuden inkluderer accelleratorforløbet 3 camps, der fokuserer på henholdsvis virksomhedsdrift, afsætning og sociale modeller og kommunalt partnerskab. Hver camp består af intensive workshops, hvor relevante eksperter holder oplæg og samtidig bliver virksomhederne understøttet af deres personlige forretningsudvikler.

Camps

Emnet for første camp er virksomhedsdrift og består af to dage, hvor der er fokus på bl.a. strategi, budgettering, økonomistyring, organisationsudvikling og bestyrelse.
Emnet for anden camp er afsætning og består af to dage, hvor der er fokus på bl.a. value proposition, salgsbudget, pipelinestyring og salgsprocesser.
Emnet for tredje camp er sociale modeller og kommunalt partnerskab og består af 1-2 dage med fokus på bl.a. strategisk rekruttering på kanten af arbejdsmarkedet og etablering af samarbejde med kommunen.

Labs

For at understøtte hver virksomhed bedst muligt bliver der ud over camps, tilbudt 4 labs, hvor virksomhederne og deres forretningsudvikler arbejder med bl.a. planlægning af aktiviteter og opfølgning på initiativer.

Opstartskapital, udviklingsmidler og lån

Da de fleste af de deltagende virksomheder er i opstartsfasen kan opstartskapital betyde rigtigt meget for virksomhedens udvikling. Derfor kunne virksomhederne søge om opstartskapital, udviklingsmidler og lån. Den Sociale Kapitalfond vurderer de støtteegnede virksomheder, hvorefter startkapitalen bliver ydet af VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Værktøjer og metodiske erfaringer

Til arbejdet med forretningsudvikling i virksomhederne er der blevet anvendt forskellige modeller og analyseværktøjer. I Social StartUp værktøjskassen finder du en beskrivelse af, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan anvende værktøjerne til udvikling af og indsigt i deres forretning.

Klik på billedet for at se værktøjskassen

 

 

 

 

Klik på billedet for at læse mere om de metodiske erfaringer fra Social StartUp