Baggrund

Den Sociale Kapitalfonds erfaringer og resultater fra Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram danner grundlag for et nyt acceleratorprogram, Vækst med Social Bundlinje, som blev lanceret i foråret 2017. Flere af projektets deltagende kommuner har efterspurgt et forløb, som kan tilbydes de virksomheder, der udviser interesse for at arbejde med dobbelt bundlinje, men som ikke bliver optaget i selve det sociale acceleratorforløbet. På baggrund af kommunernes ønske, har Den Sociale Kapitalfond udviklet et ”Kickstarter forløb”- her tilbyder vi interesserede virksomheder at arbejde systematisk med inklusion af udsatte og vækst.

Programindhold

Forløbet henvender sig til virksomheder og startups, der udviser interesse for at kombinere økonomisk vækst med socialt ansvar, men som ikke har mulighed for at deltage i det intensive sociale acceleratorforløb (Vækst med social bundlinje). Kickstarter forløbet er en miniversion af det samlede sociale acceleratorforløb og giver virksomheder mulighed for struktureret at arbejde med dobbelt bundlinje. Sparring og forretningsudvikling giver dem redskaber til at se sig selv i et nyt perspektiv – og med den sociale dimension og det gode kommunale samarbejde for øje.

Et forløb varer 3 måneder og hver virksomhed har 10 timer til rådighed med en forretningsudvikler hver måned. Sparringen tager afsæt i den pågældende virksomheds konkrete og aktuelle udfordringer og har til formål at udvikle og forene de to bundlinjer.

For at udvikle virksomhedens sociale bundlinje, bliver der arrangeret en halvdagsworkshop for hver af de deltagende virksomheder, hvor både virksomhed, forretningsudvikler og relevante repræsentanter fra kommunen er tilstede. På denne workshop drøftes det, hvordan den enkelte virksomhed kan integrere det sociale aspekt bedst muligt i virksomheden og hvordan kommunen kan understøtte denne udvikling. Workshoppen har også til formål at skabe en god relation og et stærkt fundament for fremadrettet samarbejde mellem virksomhed og kommune – dette er en helt afgørende forudsætning for at få forankret den sociale dimension.

Tidspunktet for workshoppen fastsættes efter behov og i samarbejde med kommunen. Vores erfaring viser, at det kan være mest hensigtsmæssigt, at den sociale workshop ligger relativt sent i forløbet, hvor virksomhedens udfordringer og muligheder er kortlagt og hvor der er skabt et tillidsforhold mellem forretningsudvikler og virksomhed.

Den Sociale Kapitalfond står for al tilrettelæggelse og drift, men forløbet udbydes via kommunerne.

Kontakt

Interesserede kan rette henvendelse til programdirektør Birgitte Frost Mathiesen på tel: +45 28 49 00 80 og e-mail: bfm@socialkapitalfond.dk for yderligere information.